mdigital
» » Πάνος Σταθάκης - Μες Σ' Αυτόν Τον Μαχαλά / Γεια Σου Πατέρα Στοργικέ

Πάνος Σταθάκης - Μες Σ' Αυτόν Τον Μαχαλά / Γεια Σου Πατέρα Στοργικέ download mp3 album

Πάνος Σταθάκης - Μες Σ' Αυτόν Τον Μαχαλά / Γεια Σου Πατέρα Στοργικέ download mp3 album
Performer:
Πάνος Σταθάκης
Album:
Μες Σ' Αυτόν Τον Μαχαλά / Γεια Σου Πατέρα Στοργικέ
Style:
Laïkó
Released:
1967
FLAC vers. size:
1388 mb
MP3 vers. size:
1737 mb
WMA vers. size:
1121 mb
Other formats
MIDI AA AUD XM MOD AU TTA
Rating:
4.1 ★
Votes:
232

εια Σου Ελλάδα! By: Γιάννης Πάριος (1994, Folk, World, & Country). 1. Το Τραγούδι Της Εθνικής. 2. Η Εθνική Μας Μοναξιά (Ορχηστρικό). 3. Έλα Κρυφά Έλα Λαθραία (Ορχηστρικό). 4. Σ’ Αγαπώ (Ορχηστρικό). 5. Θάλασσες (Ορχηστρικό). 6. Σ’ Αναζητώ Στη Σαλονίκη (Ορχηστρικό). 7. Η Νύχτα Μυρίζει Γιασεμί (Ορχηστρικό). 8. Σαν Τρελλό Φορτηγό (Ορχηστρικό).

λλὰ αὐτὴ ἡ θέληση καὶ ἡ εὐδοκία μοίρας ἁγίων. V Καὶ μὴ ἐκστὰς τῆς φύσεως μετέσχες τοῦ ἡμετέρου φυράματος. όσο ὀσφραίνεσαι κοντὰ τὸν θάμνο τοῦ Ὀδυσσέα καὶ τῶν νεκρῶν φύλλων τὴ στρωμνὴ μὲς στὸ πρωινὸ μὲ τὰ τραγούδια τῶν ἀνέλπιστων Ἀγγέλων. θάλασσα ποὺ σὲ γέννησε σ’ ἀκολουθεῖ, ἡ θάλασσα ποὺ τῆς ξέφυγες κυλάει μέσα σου ἀκόμη, μὲς στὰ ναυάγιά σου, ποὺ ἔγιναν τὸ στερνό σου κάλυμμα κι ἡ τελευταία σου στρωμνή. ν μείνει τὸ κύλισμα τῆς θάλασσας, θὰ μείνουν καὶ τὰ ἴχνη σου πάνω στὰ φύλλα.

14ἀποστείλας δὲ Ἰωσὴφ μετεκαλέσατο τὸν πατέρα αὐτοῦ Ἰακὼβ καὶ πᾶσαν τὴν συγγένειαν αὐτοῦ ἐν ψυχαῖς ἑβδομήκοντα πέντε. 15κατέβη δὲ Ἰακὼβ εἰς Αἴγυπτον καὶ ἐτελεύτησεν αὐτὸς καὶ οἱ πατέρες ἡμῶν, 16καὶ μετετέθησαν εἰς Συχὲμ καὶ ἐτέθησαν ἐν τῷ μνήματι ᾧ ὠνήσατο Ἀβραὰμ τιμῆς ἀργυρίου παρὰ τῶν υἱῶν Ἐμμὸρ τοῦ Συχέμ. 33εἶπε δὲ αὐτῷ ὁ Κύριος· λῦσον τὸ ὑπόδημα τῶν ποδῶν σου. ὁ γὰρ τόπος ἐν ᾧ ἕστηκας γῆ ἁγία ἐστίν. 34ἰδὼν εἶδον τὴν κάκωσιν τοῦ λαοῦ μου τοῦ ἐν Αἰγύπτῳ καὶ τοῦ στεναγμοῦ αὐτῶν ἤκουσα, καὶ κατέβην ἐξελέσθαι αὐτούς· καὶ νῦν δεῦρο ἀποστελῶ σε εἰς Αἴγυπτον. 35Τοῦτον τὸν Μωϋσῆν ὃν ἠρνήσαντο εἰπόντες· τίς σε κατέστησεν ἄρχοντα καὶ δικαστήν; τοῦτον ὁ Θεὸς ἄρχοντα καὶ λυτρωτὴν ἀπέστειλεν ἐν χειρὶ ἀγγέλου τοῦ ὀφθέντος αὐτῷ ἐν τῇ βάτῳ.

άνος Σταθάκης - Μες Σ' Αυτόν Τον Μαχαλά, Γεια Σου Πατέρα Στοργικέ. αρίζα Κωχ, Στράτος Καμενίδης - Ακροθαλασσιά. άνος Μαρίνος - Θα Είναι Σφάλμα Σου, Το Αύριο Είναι Αβέβαιο. ώστας Σκαφίδας - Τον Κώστα Και Τα Μάτια Σου. 2019.

ῶσον Κύριε τὸν λαόν σου καὶ εὐλόγησον τὴν κληρονομίαν σου, νίκας τοῖς Βασιλεύσι κατὰ βαρβάρων δωρούμενος καὶ τὸ σὸν φυλάττων διὰ τοῦ Σταυροῦ σου πολίτευμα. ν δε τω μεγαλω εσπερινω. ἰς Ἦχον καὶ Εἱρμὸν τὸν αὐτὸν. θειότατος προετύπωσε πάλαι Μωσῆς, ἐν ἐρυθρᾷ θαλάσσῃ, διαβιβάσας Ἰσραήλ, τῷ Σταυρῷ σου τὴν ὑγράν, τῇ ῥάβδῳ τεμών, ᾠδήν σοι ἐξόδιον, ἀναμέλπων Χριστὲ ὁ Θεός. ιᾶς Θεότητος ὑμνῶ τρεῖς ὑποστάσεις ἀμερῶς φύσεως ἁπλῆς δογματίζων, τὸν Πατέρα ἄναρχον, Υἱὸν καὶ Πνεῦμα ἅγιον, σύνθρονον Κυριότητα μίαν, ὁμοβασίλειον ἕν κράτος ἀΐδιον Θεοτοκίον.

ὐτοῦ αἵματι, εἰς ἔνδειξιν τῆς δικαιοσύνης αὐτοῦ διὰ τὴν πάρεσιν τῶν προγεγονότων ἁμαρτημάτωνἐν τῇ ἀνοχῇ τοῦ Θεοῦ, πρὸς ἔνδειξιν τῆς δικαιοσύνης αὐτοῦ ἐν τῷ νῦν καιρῷ, εἰς τὸ εἶναι αὐτὸν δίκαιον καὶ δικαιοῦντα τὸν ἐκ πίστεως ᾿Ιησοῦ. οῦ οὖν ἡ καύχησις; ἐξεκλείσθη. ιὰ ποίου νόμου; τῶν ἔργων; οὐχί, ἀλλὰ διὰ νόμου πίστεως. ογιζόμεθα οὖν πίστει δικαιοῦσθαι ἄνθρωπον χωρὶς ἔργων νόμου. αὶ αὐτοῖς τὴν δικαιοσύνην,καὶ πατέρα περιτομῆς τοῖς οὐκ ἐκ περιτομῆς μόνον, ἀλλὰ καὶ τοῖς στοιχοῦσι τοῖς ἴχνεσι τῆς ἐν τῇ ἀκροβυστίᾳ πίστεως τοῦ πατρὸς ἡμῶν ᾿Αβραάμ.

μαχαλά σ' πολλά κακόν, τον ξένον ΄κι μονάζνε, ανθρώπς εσέγκα για τ' εμέν, τα στράτασι μ' να οράζνε. ρνί μ' απές σην αύλια σου, εγώ εσιμποδεία, ερούξα έμναι κουρατάν και σον γιατρόν επήα. φκ' α σο παραθυρόπο σ', τραωδώ και συρίζω, εσύ αφκά ΄κι κατηβαίντς, καίουμαι και βρουλίζω. ουλί μ' απές σο καρδόπο σ', αρ' έεις μαύρον ελέαν, εκεί απές θα κονεύω, φραντάλα μ', την φωλέα μ'. Εφώταξεν ο πρόσωπο σ', άμον ντο παιρ' ο ήλιον, άμον ντο έρται η άνοιξη, άμον ντ΄ανθεί το φύλλον. ολλά έχω να λέγ' ατό, σα χείλια μ' ειν'.

υτόν τον κόσμο τον καλό τον χιλιομπαλωμένο βρε ράβε ξήλωνε ράβε ξήλωνε δουλειά δουλειά δουλειά να μη σου λείπει. υτόν τον κόσμο τον καλό άλλοι τον είχαν πρώτα βρε γέλα φίλε μου γέλα φίλε μου δεν είναι δεν είναι δεν είναι και για λύπη. υτόν τον κόσμο τον καλό σ’ εμάς τον παραδώσανε βρε τρέχα φίλε μου τρέχα φίλε μου και μη και μη και μη βαριά το παίρνεις. υτόν τον κόσμο τον καλό άλλοι τον καρτεράνε βρε σκέψου φίλε μου σκέψου φίλε μου την ώρα την ώρα την ώρα που θα φεύγεις. εια σου χαρα σου βενετια. τίχοι: Νίκος Γκάτσος Μουσική: Σταύρος Ξαρχάκος.

Tracklist

Α Μες Σ' Αυτόν Τον Μαχαλά
Β Γεια Σου Πατέρα Στοργικέ

Credits

  • Conductor [λαἲκῆς ὀρχήστρας] – Πάν. Σταθάκη*
  • Vocals – Πάνος Σταθάκης
  • Written-By – Πάνου Σταθάκη*

Notes

Made in Greece.

Barcode and Other Identifiers

  • Matrix / Runout (Side A Label): 7 XOL-74
  • Matrix / Runout (Side B Label): 7 XOL-77
  • Other (Side A License Number): 54059-4358-67
  • Other (Side B License Number): 54102-43006-67
  • Rights Society: BIEM

Similar to Πάνος Σταθάκης - Μες Σ' Αυτόν Τον Μαχαλά / Γεια Σου Πατέρα Στοργικέ